1. SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA.
1.1 A jelen Végfelhasználói Licenc szerződés (továbbiakban Licenc) a CRISCOMP INFORMATIKA Kft. (továbbiakban Fejlesztő) és a szoftvert telepítő, használó (továbbiakban Felhasználó) között létrejött jogilag kötelező megállapodás a(z) Pick Pack Pont modul v x.x.x (x= a program fejlesztett változatai, 0-tól 9-ig terjedő szám) Szoftver (továbbiakban Szoftver) termék tárgyában. A Licenc szerződés feltételei a Szoftver minden egyes összetevőjére vonatkoznak.
1.2 A Szoftver telepítésével, illetve használatával a Felhasználó kijelenti, hogy megértette és elfogadja a jelen Licenc szerződésben foglaltakat. Azzal, hogy a Szoftvert telepíti, és/vagy felhasználja, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Licenc szerződés feltételeit. Amennyiben a feltételeket nem fogadja el, a programot ne használja!

2. SZERZŐI ÉS TULAJDONOSI JOGOK.
2.1 A Szoftverhez fűződő minden jog, beleértve a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, dokumentálás, publikálás és egyéb jog a Fejlesztő tulajdona. A Fejlesztő bármikor átruházhatja a jogokat és jelen Licenc szerződést harmadik félnek. A Szoftver a szerzői jog és szerzői jogi megállapodások, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védelme alatt áll. A Szoftver (beleértve, de arra nem korlátozva a Szoftverbe beépített képeket, fényképeket, animációt, videó- és hangfelvételeket, zenét és szöveget), az összes írásos dokumentáció, a Szoftver összes másolatára vonatkozó összes jogcím és szerzői jog a Fejlesztőt, illeti.


3. KORLÁTOZÁSOK.
3.1 A Szoftvert, forráskódját tilos visszafordítani, visszafejteni, feltörni, belső felépítését elemezni, kivéve ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását. A Szoftver forráskódját nyilvánosságra hozni tilos! A Szoftvert vagy annak bármilyen részét, beleértve a Licenc szerződést is módosítani tilos! A Szoftvert vagy annak bármely részét tilos felhasználni a Szoftver rendeltetésszerű használatával nem megegyező módon!
3.2 Egyéb jogok iránti jogfenntartással a Fejlesztő a jelen engedélyt visszavonhatja, amennyiben Ön a jelen Licencben foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben Ön köteles megsemmisíteni a Szoftver összes másolatát és alkotóelemét.
3.3 A Szoftver használata a vásárláskor megadott ill. a számlán feltüntetett domain néven ill. annak korlátlan számú aldomainjein engedélyezett, amennyiben a Felhasználó technikai konfigurációja is lehetővé teszi.
3.4 A Szoftver legális használatát igazoló Licencfájl pótlása - bármilyen okból - csak a Fejlesztő által adott vásárlást igazoló okmány (számla) bemutatásával és a Licencfájl pótlás költségeinek egyidejű megfizetésével tehető.

4. FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI.
4.1 A Felhasználónak jogában áll a Szoftver legális használatát igazoló Licencfájlról biztonsági illetve archív másolatot készíteni.
4.2 A Szoftvert a Felhasználó kizárólag a vásárláskor megadott és a Licencfájlban rögzített domain név alatt használhatja, figyelemebevéve a 3.3 pontot.


5. GARANCIAVÁLLALÁS.
5.1 A Fejlesztő garantálja, hogy a Szoftver a szoftverrel átadott telepítési és használati útmutatóban ismertetett funkciók teljesítésére alkalmas amennyiben a Szoftver üzemeltetéséhez szükséges hardveres és háttér szoftveres technikai és egyéb feltételek adottak.
5.2 A Fejlesztő az érvényes jogszabályok által megengedett mértékben elhárít minden felelősséget bármilyen kárért, és adatvesztésért, amely a Szoftver használatából ered a Felhasználó vagy harmadik személy felé. A jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló Fejlesztő felelőssége minden esetben legfeljebb a Felhasználó által a Szoftverért fizetett összegre terjed ki. Nem tehető felelőssé a Fejlesztő, harmadik fél által megváltoztatott struktúra miatt (pl. bemeneti xml fájl stuktúrája) felmerült helytelen működés következtében kialakult helyzetben.
5.3 A Fejlesztő nem köteles a Szoftverhez frissítéseket és telepítési segítséget biztosítani a Szoftverrel a vásárláskor átadott telepítési és használati útmutatón kívül.
5.4 A Fejlesztő elutasít és kizár mindenféle (jogszabályban vagy egyéb módon előírt, kifejezett vagy vélelmezett) garanciát, feltételt vagy állítást az egyedi szoftver licencel kapcsolatban, ideértve, korlátozás nélkül a tulajdonjogra, a kielégítő minőségre, a jogbitorlásmentességre, az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat és feltételeket vagy a kereskedelmi gyakorlatból vagy az üzleti szokásjogból eredő valamennyi vélelmezett garanciát vagy feltételt is kivéve amennyiben azt az alkalmazandó jog ezen kitétellel ellentétben kötelezően előírja.

Amennyiben a fentiekben foglaltakkal NEM ért egyet, ne telepítse és ne használja a Szoftvert!